גלריית מדייה ומסמכים

כותרת גודל סטטוס צור תאריך תאריך ששונה
תיקיות
Site Images -- -- לפני 3 שנים לפני 3 שנים
Photo Gallery -- -- לפני 3 שנים לפני 3 שנים
Documents -- -- לפני 3 שנים לפני 3 שנים
מסמכים
Executive summary of Bid Evaluation NCS HRC 013 2021.pdf 1.4MB מאושר לפני 2 שנים לפני 2 שנים
Executive Summary of Bid Evaluation Reoport W ONB HRC 006 2021.pdf 2.7MB מאושר לפני 2 שנים לפני 2 שנים
  • thumbnail
    כעת מאת

    {title}